ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Kto spracováva Vaše údaje?

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je:

Csaba Szitás – re-create                     (ďalej len: „správca“)

IČO:                 41 219 058

adresa:             Nová Doba 921/9, 924 01 Galanta

email:               szitas.csaba85@gmail.com

telefón:            +421 907 329 068

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to pre naplnenie týchto účelov:

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Vedenie účtovníctva (fakturačné údaje, názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)

Vaše fakturačné a osobné údaje potrebujem k splneniu zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Pokiaľ ste mojim klientom, vnímam to ako oprávnený záujem o zaslanie obchodných oznámení. Na marketingové účely Vaše osobné údaje nepoužívam.

 

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe sú

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce marketingové služby

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa č 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa č 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa č 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa č 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa č 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email sprá
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prehlasujem, že som prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov; technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. Prehlasujem, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality sa ukladajú niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies používam k účelom fungovania webstránky a meranie návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webovej stránke.

Cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Ako užívateľ máte možnosť používanie cookies odmietnuť ich zakázaním v nastaveniach Vášho internetového prehliadača.

 

Záverečné ustanovenia

Odoslaním správy z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Kto spracováva Vaše údaje?

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je:

Csaba Szitás – re-create                     (ďalej len: „správca“)

IČO:                 41 219 058

adresa:             Nová Doba 921/9, 924 01 Galanta

email:               szitas.csaba85@gmail.com

telefón:            +421 907 329 068

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to pre naplnenie týchto účelov:

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa)
 • Vedenie účtovníctva (fakturačné údaje, názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)

Vaše fakturačné a osobné údaje potrebujem k splneniu zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Pokiaľ ste mojim klientom, vnímam to ako oprávnený záujem o zaslanie obchodných oznámení. Na marketingové účely Vaše osobné údaje nepoužívam.

 

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe sú

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce marketingové služby

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa č 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa č 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa č 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa č 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa č 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email sprá
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prehlasujem, že som prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov; technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. Prehlasujem, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality sa ukladajú niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies používam k účelom fungovania webstránky a meranie návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webovej stránke.

Cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Ako užívateľ máte možnosť používanie cookies odmietnuť ich zakázaním v nastaveniach Vášho internetového prehliadača.

 

Záverečné ustanovenia

Odoslaním správy z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.