OFFICE RECREATE

štúdia interiéru   04/2018
plocha 97 m²  |  Bratislava

OFFICE RECREATE

štúdia interiéru | 04/2018
plocha 97 m² | Bratislava

Kancelárske priestory boli navrhnuté pre architektonicko-dizajnérsky ateliér, s ohľadom na požiadavky modernej, inovatívnej spoločnosti. Spolupracovníci vo firme vnímajú pracovnú pohodu rozlične, a preto boli vytvorené rôzne funkčné zóny.

Oddeliteľný priestor so štyrmi sklenenými stolmi poskytuje zázemie pre rokovania, prezentácie a rozhovory v súkromí.

Zostavu troch zdieľaných stolov môžu využiť pracovníci v teréne, vyššie stoly sú ideálne pre krátku prácu v stoji, môžu jednoducho komunikovať s internistami alebo použiť blízke tlačiarne.

Netypické pracovné stoly s vysokou variabilitou ponúkajú rôzne možnosti uloženia. Pracoviská vedenia sú  oproti vstupu do kancelárie, vždy v centre diania.

Pracovisko hlavnej asistentky  pri vstupe je poňaté v reprezentatívnom duchu, betónové bočnice stola nesú aj reliéf loga spoločnosti.

Celkový priestor sa dá rozdeliť na štyri časti pomocou skladacích priečok z borovicovej preglejky. Touto cestou dokážeme pretvoriť open-office na rokovaciu miestnosť, pracovisko vedenia s prijímacím pultom, oddychovú zónu so zdieľanými stolmi, výkonnú časť.

Celkový priestor sa dá rozdeliť na štyri časti pomocou skladacích priečok z borovicovej preglejky. Touto cestou dokážeme pretvoriť open-office na rokovaciu miestnosť, pracovisko vedenia s prijímacím pultom, oddychovú zónu so zdieľanými stolmi, výkonnú časť.

Vo výkonnej časti sa použila zostava štyroch pracovísk, kde každý má svoje súkromie ale aj dokážu nadviazať komunikáciu v prípade potreby. Vstavané police vo výklenkoch medzi stĺpmi sa využívajú na archivačné účely. 

PODOBNÉ PROJEKTY
PODOBNÉ PROJEKTY